فازمتر بیسیم

اين مدار از قطعات بسيار ساده اي تشكيل شده است.
كارشم اينجوريه كه وقتي پراب (سيم) به يه سيم حامل جريان نزديك مي شه آي سي واكنش نشون مي ده و ديود رو روشن ميكنه، يعني چشمك ميزنه.(به همين سادگي ، به همين خوشمزگي).
حالا نكاتش:
*probe يه تكه سيم حول وحوش 10 سانتي متري هستش كه به Clockيعني پايه ي شماره 14 آي سي (كه در شكل با p مشخص شده) متصل ميشه.
*براي جلوگيري از ايجاد اختلال در مدار حتما از باتري استفاده كنيد